.

Det finns många exempel på produkter och tjänster som misslyckats efter att de lanserats trots lång utvecklingstid och dyr marknadsföring. Antingen har produkten inte fungerat eller så har det inte funnits någon efterfrågan på marknaden. Åtskilliga kronor har lagts ner i produktutveckling utan att man först undersökt vad kunden efterfrågat.

Linjär process vs iterativ
Många av dessa misslyckanden har uppstått i en traditionell, linjär utvecklingsprocess där tjänsten eller produkten vuxit fram i en väl definierad ordning. Den första gång produkten testas av användare är vid lanseringen.

I en iterativ, återupprepande, utvecklingsprocess börjar man redan i ett tidigt skede att lyssna på kunden med hjälp av enkla och effektiva metoder. I varje iteration utvecklas idén baserat på de synpunkter som kunden eller andra inblandade ger.

Konkretisera
För att kunden ska kunna ge återkoppling måste konceptet beskrivas på ett sätt som gör det möjligt att förstå. I början av utvecklingen kan det göras med hjälp av enkla skisser eller modeller för att längre fram i utvecklingen likna det färdiga produkt- eller tjänstekonceptet.

Vinsterna med ett iterativt tillvägagångssätt är stora, framförallt i utvecklingen av tjänster. Genom att i ett tidigt skede i utvecklingen involvera kunden minskar riskerna att göra fel i slutet av utvecklingsprocessen, fel som om de upptäcks sent kan kosta mycket att åtgärda. Samtidigt ökar möjligheterna för att tjänsten ska bli användbar och efterfrågad av kunderna.

Enkla och användbara metoder
På den här webbplatsen hittar du flera användbara metoder som du kan använda i din utvecklingsprocess. Att tidigt involvera kunden i utvecklingen är ett billigt och effektivt sätt att öka möjligheterna för att tjänsten ska bli framgångsrik på marknaden.

.