Idégallring

Om idégenereringen varit lyckad har du när du går in i idégallringen ett antal idéer på nya produkter eller tjänster. En del mer galna än andra.
Idégallringsfasen hjälper dig att ta bort de idéer som inte är genomförbara.
Idéerna gallras med hjälp av tre olika perspektiv:
– Vad är efterfrågat på marknaden?
– Vad är tekniskt möjligt att genomföra?
– Vad är affärsmässigt möjligt – går det att tjäna pengar?

Ett av de första stegen i processen är att samla in användarkrav och kundkrav.

Systematiskt gallras dessa krav utifrån vad som är tekniskt och marknadsmässigt möjligt. Den första prioriteringen måste göras tidigt. Antingen blir idén godkänd för fortsatt utveckling eller också förkastas den.

Input
Ett antal idéer från idégenereringsfasen eller idé-
beskrivning från exempelvis marknadsavdelning, produktutvecklare eller användare.

Output
Några godkända idéer att ta med in i konceptutform-
ningsfasen.

LÄMPLIGA METODER
.