Vad är en metod?

En metod är ett beskrivbart tillvägagångssätt för att exempelvis lösa ett problem, vinna ny kunskap eller skapa förutsättningar för ett gemensamt språkbruk. Valet av metod påverkar också möjligt utfall, varvid ibland interna preferenser och traditioner tyvärr avgränsar från att nå behövd kunskap.

Ordet metod kommer från grekiskans methodos och betyder ungefär väg till något, efterforskning. Genom att arbeta efter en eller flera metoder blir vägen fram mot målet både planerad och strukturerad samt enklare att kommunicera – både internt och externt.

De 16 metoder vi föredrar finns alla samlade på denna sida. Vi har valt att hålla beskrivningarna så korta som möjligt, innehållande en övergripande presentation av metoderna, när de kan tillämpas, handfasta råd hur de bör användas samt metodernas styrkor och svagheter. Den som har egna erfarenheter eller idéer kan givetvis utveckla metoderna ytterligare så att de passar de verksamheter eller situationer de ska användas i.

 

.