Våra partners

Blekinge Tekniska Högskola, BTH
BTH bedriver utbildning och forskning inom allt från teknik till samhällsbyggnad och folkhälso-vetenskap. BTH Innovation har varit projektäga-
re, och forskare från BTH har deltagit i utvecklingen av metoder och process.

VINNOVA – Verket för innovationssystem
VINNOVA är en statlig myndighet som stödjer forskning och utveckling av produkter, tjänster eller processer med vetenskaplig bas. Det är Vinnova som har finansierat Lyssna på kunden-projektet.

Network for Mobile Services & Applications
Network for Mobile Services & Applications (NMSA) är en del inom Mobile Heights – ett kluster som samlar världsledande företag, forskning och utbildning kring mobil kommuni-

kation i södra Sverige. NMSA forskar kring tjänster, användarupplevelser, affärsmodeller och teknikbas. NMSA hjälper till att sprida resultatet av projektet till forskare och deltagande företag.

Netport, Karlshamn
NetPort är en organisation som genom samverkan mellan näringsliv, högskola och offentlig verksamhet arbetar för en hållbar ekonomisk tillväxt och samhällelig utveckling. NetPort hjälper till att sprida resultatet av projektet till studenter och företag inom organisationens verksamhetsområde.

TelecomCity
TelecomCity är ett nätverk inom IT- och telekom i Karlskrona. Bland medlemmarna finns såväl stora, multinationella

aktörer som mindre, nischade företag. TelecomCity hjälper till att sprida kunskap och erfarenheter från projektet.

BBI
Blekinge Business Incubator AB, BBI, erbjuder företagen affärsutveckling och affärs-coachning. BBI sprider kunskap och erfarenheter från projektet till företag inom BBI:s verksamhetsområde.

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) syftar till att minska den regionala obalansen inom EU. ERUF finansierar insatser inom infrastruktur, sysselsättning, lokal och regional utveckling. Andra ERUF-finansierade projekt utnyttjar metodresultaten från detta projekt.

.