Underhåll & förbättring

Denna fas handlar om att upprätthålla och vidareutveckla den utvecklade tjänsten eller produkten.

Traditionellt görs detta genom att man kontinuerligt under tjänstens livscykel förbättrar och anpassar den efter feedback från marknad och i möten med slutanvändare, helst i skarpt kontext.

Input
Förbättringsförslag som kan hanteras i nya versioner av tjänsten.

Output
Feedback som kan skickas tillbaka i en ny iteration och ge möjlighet till förbättringar men även idéer till nya tjänster.

 

LÄMPLIGA METODER


.