Utveckling

Nu startar utvecklingen av den skarpa tjänsten eller produkten. Under denna fas är det viktigt att alla affärsmässiga, tekniska och användarmässiga krav som hittills kommit fram under utvecklingen följs upp.

Efterhand som tjänsten blir allt mer konkret blir det lättare att få relevanta synpunkter från kunder och användare. Det är i denna fas som de stora investeringarna i formen av utvecklingen görs och om det blir fel här kostar det mycket att göra om. Därför är det också här viktigt med många och täta iterationer med kunden för att validera det som tidigare kommit fram under processen.

Det finns billiga och effektiva metoder för att stämma av med kunden hur tjänsten eller produkten upplevs allteftersom den utvecklas, och om den motsvarar de förväntningar som var syftet från början.

Input
Koncept som ska utvecklas till tjänst eller produkt.

Output
Tjänst färdig för lansering.

LÄMPLIGA METODER


.