“Genom att satsa på tjänsteinnovation kan Sverige behålla sin internationella konkurrenskraft.”

Det säger Jonas Matthing, forskningsledare inom Network for Service and Applications. Jonas Matthing menar att vi måste addera mervärde i form av tjänster till de produkter som vi tillverkar idag. Det är enda sättet för oss att vara konkurrenskraftiga mot de länder som kan producera billigare. Men för att göra det måste vi bli bättre på att lyssna på kunden och användarna.

Titta på intervjun med Jonas Matthing.

Den iterativa metoden - att göra rätt redan från början

Vi behöver företag med nya, innovativa tjänster för att behålla vår konkurrenskraft.
Konkurrensen från lågkostnadsländer gör att vi måste bli bättre på att utveckla attraktiva tjänsteerbjudanden kopplade till huvudproduk-
ten – helt enkelt öka produkternas attraktionskraft med tjänster.

Nya modeller för utveckling
Genom att systematiskt involvera kunden tidigt i utvecklingen kan vi hitta nya vägar för att öka vår

konkurrenskraft med innovativa tjänster – utvecklade i samarbete med kunder och användare. För detta krävs att vi bryter ny mark och använder nya modeller och metoder i tjänsteutvecklingen.

Nya värden för gamla produkter
Genom att hitta arbetssätt och metoder där användarens perspektiv kommer i centrum kan Sveriges företag utveckla nya och attraktiva erbjudanden. En kunskap som kan skapa nya

affärer och ge nya arbetstillfällen som i sin tur kan ersätta eller komplettera produkter som blivit mindre lönsamma på grund av globalisering och konkurrens från lågkostnadsländer.

Det är därför vi måste bli bättre på att lyssna på kunden!

.