Om Lyssna på kunden

Hur får vi kunder att generera idéer kring nya tjänstekoncept och delta i utvecklingen av gamla tjänster? Hur ser den utvecklingsprocess ut som har en ständig dialog med kunderna?
Frågan ställdes av Vinnova som i sina analyser av svensk konkurrenskraft ser tjänstemarknaden som möjlig framtida internationell styrkeposition för svensk industri.

Uppdrag av Vinnova
Uppdraget att åskådliggöra denna process, och visa på metoder som går att använda i processen, gick år 2007 till en forskargrupp inom Blekinge Tekniska Högskola, BTH. BTH finns inom klustret TelecomCity i Karlskrona, Sveriges största kluster av företag som

erbjuder mobila företagstjänster. Vid BTH finns sedan tidigare en forskargrupp som tagit fram en framgångsrik metod som används inom industrin för att testa användbarhet. Metoden bygger på att slutanvändare involveras.

Ett nytt sätt att utveckla

Forskargruppen har gjort fältstudier och intervjuer med representanter för företag både inom TelecomCity och på andra platser i Sverige. Resultatet är en iterativ utvecklingsprocess med ett antal metoder som kan användas för att effektivt skapa kunddialoger i olika faser av utvecklingen. Samtliga metoder finns på denna webbsida.

I samband med att BTH avvecklade BTH Innovation årsskiftet 2014/15 överfördes rättigheterna till denna webplats till projektledaren Klas Hallqvist.

Lyssna på kunden-projektet kan nås via Klas Hallqvist, f d projektledare BTH Innovation.

klas@fkh.se
+46 708 944 315

.