Fördjupningstips

Vår webbplats presenterar Lyssna på kunden-konceptets metoder i förenklade versioner. Du kan använda dem på två sätt:
– Antingen ger du dig på dem direkt utifrån eget sunt förnuft, erfarenheter och visst mått av mod och kreativitet.
– Eller så kan du på denna sida hitta tips på fördjupningar som du studerar samtidigt som du använder metoderna de första gångerna, för att i senare fall nöja dig med att ha metodpresentationerna som lathund, påminnel-
se eller checklista för vad som skall ske.

Våra lästips är av två slag. Dels handlar det om artiklar som forskarna i Lyssna på kunden-projektet publicerat under projektets gång. Dessa finner du i rutnätet ovan. Dels har vi sammanställt en lista över annan bra fördjupningslitteratur, som återfinns i denna pdf-fil:
lastipsPDF_download

Syftet med lästipsen är att öka din förståelse för den flexibla utvecklingsprocess som krävs för att redan från början “lyssna på kunden”.

Metoder är inte hela sanningen; egen organisation, företagskultur och ledningens syn på vad som är en god utvecklingsprocess har stor inverkan på resultatet. Vi rekommenderar inga hastiga bråda förändringar för vare sig metoder eller processer; börja istället i liten skala, inför en metod i taget där starkast intresse och behov uppstår. Gör hellre lite men regelbundet och med tålamod. Om möjligt låt dig vägledas av kunniga personer. Och av god litteratur – som den som rekommenderas på denna sida.
.